Cyklus BEZPLATNÝCH školení, PC kurzů, jednodenních praxí a poradenství na podporu návratu rodičů na nebo po mateřské/rodičovské dovolené zpět do zaměstnání.

Školení ZDARMA v rámci projektu „Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet“ jsou určena pražským rodičům na mateřské/rodičovské dovolené nebo max. 2 roky po jejím ukončení či rodičům samoživitelům pečujícím o dítě do věku 15 let, kteří mají trvalé bydliště na území hlavního města Prahy nebo se více jak polovinu roku zdržují na území hlavního města Prahy. Projekt je realizován v rámci Operačního Programu Praha – Adaptabilita, který spolufinancuje Evropský sociální fond.

CO NABÍZÍME:

 • Úvodní školení „Hledání zaměstnání je práce“
 • Školení „Jak uspět u přijímacího pohovoru“
 • Školení „Jak si udržet zaměstnání“
 • Počítačové kurzy MS Office ve dvou úrovních obtížnosti
 • Individuální konzultace, včetně psychologické diagnostiky
 • Jednodenní praxe ve společnosti NSG Morison
 • Koučování při výběru zaměstnání a ve zkušební době
 • Pracovně právní poradenství.

Skupinové školení „Hledání zaměstnání je práce“

Pro registraci do projektu je účast na tomto školení povinná. Zde Vám bude projekt blíže představen a společně s lektorem si sestavíte svůj individuální vzdělávací plán dle Vašeho zájmu a časových možností. Krom toho se můžete těšit na tato témata:

 • Jakým způsobem a kde hledat práci.
 • Trh práce, pracovní portály, sociální sítě.
 • Jak sestavit životopis, motivační dopis a průvodní e-mail.
 • Timemanagement (sladění pracovního a soukromého života).
 • Jak se personalisté připravují na přijímací pohovor, podle čeho vybírají, co Vás čeká?

Aktuální volné termíny: 3. říjen nebo 7. listopad 2013.

Skupinové školení „Jak uspět při přijímacím řízení“

Před tímto školením je třeba absolvovat úvodní školení projektu, ve výjimečných případech lze úvodní školení nahradit individuální konzultací.

Čekají Vás tato témata a praktická cvičení:

 • Příprava na výběrové řízení a druhy pohovorů.
 • Telefonické interview.
 • Příprava na osobní setkání.
 • Jak vyvolat dobrý dojem (vzhled, komunikace a přístup).
 • Obvyklé otázky u interview, nácvik rozhovorů.
 • Co dělat a co ne.
 • Jaký dojem zanecháme.

Aktuální volné termíny: 17. říjen nebo 21. listopad.

Skupinové školení „Jak si udržet zaměstnání „

Tento typ školení je určen jak zájemcům, kteří zaměstnání již našli a procházejí zkušební dobou, tak i těm, kteří se chtějí důkladně připravit a vykročit správnou nohou od prvního dne budoucího zaměstnání.

Školení se bude opírat o nácvik dovedností, které přispívají ke zvládnutí procesu zapracování ve zkušební době, o upozornění na časté problémy ve zkušební době a na jejich řešení. Při koncipování obsahu vycházíme nejen z teorie, ale především i z našich vlastních konkrétních zkušeností s nově přijímanými zaměstnanci.

Aktuální volné termíny: 31. říjen nebo 12. prosinec.

Skupinová školení se konají vždy od 9:00 do 15:00 s následnou volnou diskuzí a řešením individuálních otázek do 17:00, a to ve školicím centru InGarden, Praha 10 – Strašnice

www.nsgmorison.cz

Pro další termíny a bližší informace se obracejte na asistentku projektu Terezu Vašíčkovou, e-mail: rd@rd.nsgmorison.cz, tel.: 723 922 082.